top of page

מצדה

אתר היסטורי אבל מזווית אחרת

התחלת מסלול: תחתית רכבל מצדה, תחילת שביל הנחש, 298- מ’ גובה

הליכה: 4.6 ק"מ, 340 מ' עליה, 2-3 שעות

מעלה שביל הנחש עד הר מצדה ומשם התחברות עם שביל ישראל הממשיך דרומה, אל הר אלעזר ישנה הסתעפות לשביל שחור

נק' המראה: הר אלעזר, דרומית להר מצדה, 42- מ' גובה

סוג נק' המראה: מדבר-אבנים

'כיווני המראה: צפ', צפ'-מז', מז

אופציות נחיתה: החניה המזרחית של אתר מצדה

 יתרונות: מים ואוכל זמינים באמצע המסלול באתר מצדה. אפשר לקצר את המסלול אם לוקחים את הרכבל (ישנה עדיין עליה ממצדה להר אלעזר). נחיתה חזרה לצד הרכב. אפשרות להגיע לאתר עם תחבורה ציבורית

חסרונות: שפת המצוק מהר אלעזר עם אבנים - זהירות על המיתרים בהנפה

זהירות: כבל הרכבל  

הבהרה: המסלול ממוקם באזור המוגדר כשמורת טבע, עם המשמעויות הנלוות

bottom of page