top of page

מסלולי הייק אנד פליי נבחרים בישראל

אליה זמור

 אתר זה הוא מדריך בסיסי למסלולי הייק אנד פליי נבחרים בישראל

אתה טייס רחיפה שיודע גם ללכת? צא לגלות

המסלולים נכתבו ע"י אליה זמור. אבל אליה לא קשור אם יצאת והתרסקת

סרטון מטיילים בארץ

bottom of page